Ordensregler

 1. Lejeren har det fulde ansvar for inventar, service og Multihuset.
  Lejeren er erstatningspligtig, for hvad der måtte blive ødelagt.
 2. Multihusets service må ikke fjernes, tag emballage med hjemmefra til eventuelle rester.
 3. Der henstilles til at al færdsel udendørs foregår i almindelig ro og orden.
 4. At Multihuset afleveres i samme stand som det blev modtaget, ellers kan forudbetalt husleje ikke tilbagebetales.
 5. Skulle der ved uheld blive ødelagt inventar, service eller på anden måde opstå skade SKAL dette meddeles udlejer ved aflevering af nøgle.
 6. Ang. lys og varme: se på ophængte vejledninger.
 7. Ang. inventaret i køkkenet se på ophængte vejledninger, hvordan det skal betjenes.
 8. Husk at tage flaget ned.
 9. Evt. opstillet æresport skal nedtages af lejeren.